Současná doba jasně potvrdila výhodnost dálkových odečtů dat o spotřebě tepla a vody inteligentními sběrnicemi dat. Denní data o spotřebě se průběžně automaticky odečítají a elektronicky dále zpracovávají bez nutnosti vstupu do bytových domů. Požadavkům nejlépe vyhovují inteligentní sběrnice dat společnosti ista Česká republika, které jsou v souladu i se směrnici EÚ o energetické efektivnosti (EED).

“Díky digitalizaci jsme i v letošním roce v podmínkách nouzového stavu bez problémů zvládli odčítat a rozúčtovat náklady na teplo a vodu pro více než 260.000 tisíc domácností ve standardním termínu,” říká Jana Machková, ředitelka a jednatelka společnosti ista Česká republika. Využívání moderních technologií zjednodušuje práci i společnostem, zabývajícím se správou bytových domů.

Na aktuální situaci pandemie reaguje nový zákon č. 209/2020 Sb., který posouvá letošní termín předání vyúčtování příjemcům služeb do 31. 8. 2020. Lhůta pro finanční vypořádání je do 31. 12. 2020.