Pokud cestující leteckou dopravou nedostanou na letišti své zavazadlo, mají při jeho zpoždění či dokonce ztrátě nebo poškození nárok na kompenzaci. Ta může vyšplhat až do výše přibližně 35 000 Kč, je však potřeba dodržet základní pravidla.

Zákony pamatují také na situace, kdy letecká společnost ztratí, poškodí nebo zpozdí cestujícímu zavazadlo. Odškodnění za ztrátu, poškození či zpoždění zavazadel se řídí Montrealskou úmluvou a cestující může získat až kolem 35 000 Kč, přesná výše záleží na aktuálních kurzech.

Hygienické potřeby ano, ale drahé hodinky ne

Do třech týdnů od ztráty se zavazadlo považuje pouze za zpožděné. Při zpoždění zavazadla je dopravce povinen proplatit náklady za nezbytné potřeby, bez kterých by se cestující po dobu zpoždění zavazadla neobešel. „Zavazadlo musí dopravce doručit cestujícímu nejpozději do 21 dnů, poté už je považováno za ztracené. Už v této době má ale cestující nárok na proplacení nejnutnějších věcí, které si kvůli zpoždění kufru musel koupit,“ vysvětluje právník společnosti Vaše nároky.cz Petr Novák.


Čtěte také

Po Evropě cestujte bezpečně. Při potížích uplatněte svá práva
Jak před zloději ochránit nemovitost při odjezdu na dovolenou


Za nezbytné potřeby se typicky považují hygienické potřeby nebo základní ošacení. Naopak by se cestující měli vyvarovat utrácení za věci, které tak úplně nezbytné nejsou. Značkové oblečení nebo drahé hodinky pravděpodobně dopravce neuzná a neproplatí. „Jestliže by se však cestujícímu na služební cestě ztratilo zavazadlo s oblekem, který měl připraven na důležitou obchodní schůzku, mohl by být nárok na proplacení nového obleku oprávněný. Vždy záleží na konkrétních okolnostech,“ vysvětluje právník.

„Celkové náklady, které cestující může teoreticky žádat proplatit, nesmí překročit částku přibližně 35 tisíc korun. Pokud ale bylo zpoždění způsobeno vyšší mocí, kterou dopravce nemohl ovlivnit, nemusí odškodnění vyplatit vůbec. Aby měl cestující šanci odškodnění získat, musí si schovat veškeré účtenky a do 21 dnů od doručení zavazadla poslat dopravci písemnou reklamaci a žádost o proplacení nákladů,“ vyjmenovává právník z Vaše nároky.cz.
Zavazadlo je ztracené po 21 dnech
Pokud zavazadlo nedorazí ani do 21 dní od příletu, je již považováno za ztracené. V takovém případě má cestující nárok na finanční náhradu za zavazadlo i za veškerý obsah v něm. Cestující však musí prokázat, že uvedené věci zavazadlo skutečně obsahovalo, a určit jejich hodnotu. Ideálními důkazy tedy jsou fotografie zavazadla a zabalených věcí před odletem a dále účtenky od ztracených předmětů.

Jestliže je hodnota zavazadla a obsahu v něm vyšší než 35 000 Kč, má bohužel cestující smůlu. Letecká společnost je povinna vyplatit odškodnění pouze do stanoveného limitu. „Pokud cestující v zavazadle převáží například drahé potápěčské vybavení v hodnotě padesáti tisíc, je vhodné si jej proti ztrátě připojistit,“ radí právník.


Čtěte také

Nepodceňujte rizika nebezpečných tropických nemocí na dovolené
Při platbách kartou v zahraničí pozor na variantu DCC


Reklamace poškození do 7 dní

Cestujícím se také často stává, že své zavazadlo sice dostanou hned na letišti, to je ale poškozené. „Poškozené zavazadlo je potřeba reklamovat u dopravce do sedmi dní od příletu, doporučuji to ale udělat hned na letišti, cestující se tím vyhne problémům s prokazováním toho, že k poškození došlo skutečně během letu,“ doporučuje právník Novák. Maximální kompenzace se pohybuje opět okolo 35 tisíc korun, záleží ale na konkrétním poškození.

Autorka: Eva Jurčíková, vasenaroky.cz