Foto: Archiv bezpečnostních složek

Osud paní Chramostové připomíná osudy dvou žen. Paní Marty Kubišové, které také komunisté zakázali její tvořivé umění předávat lidem a která podobně potom, čemu se taky říká „sametová revoluce“, jako zesnulá herečka se dokázala vrátit mezi nás a po dlouhou dobu připomínat všem, že násilí a tupá poslušnost nepatří mezi slušné lidi.

Ta třetí žena, která velmi dlouho už není mezi námi, ale po převratu se na nějakou dobu na padesátikorunových bankovkách mezi nás vrátila je svatá Anežka Přemyslovna. Však pozor! Po nějaké době ji současný režim zrušil, aby nám nepřipomínala svůj ctnostný a statečný příkladný život. Z pradávných časů nám svoji podobou skoro každý den přinášela vlastnosti věčně platné.

/Místo ní režim dodal minci pokovenou mědí a mosazí, uvnitř levný železný kov./

Paní Vlasta Chramostová byla vynikající svojí smělou statečností a charakterem. Tedy poctivostí, čestností a pevnou vytrvalostí.

Paní Martu Kubišovou máme ještě mezi sebou a to je dobře, protože je stále živoucím příkladem statečnosti což mnohým z nás schází.

Žádejme současné představitele o navrácení Anežky Přemyslovny opět mezi nás občany. Denní styk s jejím portrétem nám připomíná vlastnosti, které jsou věčné!

Ať život těchto tří charizmatických žen je nám mementem. Výstrahou, že bez jejich vlastností je společnost na kolenou.

Karel Mrzílek, spolupracovník redakce Seniorclub.cz