Všechny pobočky Sberbank CZ jsou uzavřeny, omezeny zůstávají také hotovostní a bezhotovostní platby. Česká správa sociálního zabezpečení i Úřad práce ČR pozastavují výplaty důchodů, dávek a podpor v nezaměstnanosti na účty vedené v této bance.

Dosud nerealizované platby do Sberbank byly zastaveny a nadále nebudou prováděny. Klienti banky se mohou obrátit na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení a kontaktní pracoviště ÚP ČR nebo vyplnit on-line formulář a změnit si tak způsob výplaty svých peněz.„Na aktuální situaci, kdy Sberbank zavřela své pobočky a v podstatě přestala fungovat, musíme rychle reagovat. Prioritou je dostat co nejdříve peníze k lidem. Nemůžeme to však dělat přes zavřenou banku s vazbami na putinovský režim, který se nyní dopouští zcela bezprecedentní agrese na Ukrajině. Jsme svědky naprosto mimořádné situace a podle toho k celé věci přistupujeme,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).


Nové triky šmejdů, komunikují z ukradených účtů vašich kamarádů


Česká správa sociálního zabezpečení i Úřady práce ČR doporučují klientům Sberbank, aby si co nejdříve na změnili způsob výplat na jiný účet, případně poštovní poukázkou na adresu. Dávky nelze vyplácet v hotovosti. Výjimkou je dávka mimořádné okamžité pomoci, kdy je možné v případě kritické situace poskytnout peníze hotově. Lze také využít on-line formulář na webových stránkách ÚP ČR a na ePortálu ČSSZ.

Vzhledem k situaci bude celý systém přívětivější.

ČSSZ dočasně akceptuje žádosti o změny stávajících klientů Sberbank bez potvrzení banky o vlastnictví účtu s tím, že potvrzení doloží dodatečně. Stejně tak ÚP ČR v rámci výplatního termínu zkontaktuje své klienty, kteří nenahlásí změnu způsobu výplaty peněz, a dohodne se s nimi na změně. Žádosti o změnu způsobu výplaty klientů Sberbank budou vyřizovány přednostně.

ČSSZ, která vyplácí důchody nebo dávky nemocenského pojištění (zejména nemocenské, ošetřovné a peněžitou pomoc v mateřství), eviduje několik desítek tisíc svých klientů, kteří u této banky mají účet.

Tiskové oddělení MPSV, ČSSZ a ÚP ČR
Foto: Ari Lieberman – seniorclub.cz