Česká obchodní inspekce upřesňuje na základě mnoha novinářských, spotřebitelských i podnikatelských dotazů, že zákon zakazující prodej ve vybrané státní svátky 8. května 2021 platí. Velké prodejny potravin (s prodejní plochou nad 200m²) musejí být 8. května uzavřeny.

Na Českou obchodní inspekci se obracejí prodejci s potravinami s dotazem, zda mohou prodávat i 8. května, tedy v Den vítězství. Tento den patří mezi vybrané státní svátky, kdy je zakázán prodej dle zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě. Zákaz dopadá především na provozovny s prodejní plochou nad 200m².

Současně jsou samozřejmě v platnosti veškerá opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se maloobchodu.

Nejčastější dotazy v souvislosti se Dnem vítězství (8. květen 2021):

Budou zavřeny prodejny potravin?

Prodej je zakázán v provozovnách nad 200m², velké provozovny potravin tedy musejí být uzavřeny. Výjimkou je prodej na autobusových a vlakových nádražích a také na letišti, tedy v místech se zvýšenou koncentrací cestujících. Omezení se také nevztahuje na provozovny ve zdravotnických zařízeních.

Jaká plocha se počítá do velikosti provozovny?

• celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností,
• plocha zabraná prodejními pulty a výklady,
• plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.
Jde o celkovou prodejní plochu, kam zákazníci mají přístup za běžných okolností (nikoli o plochu, která je dočasně omezena z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19).

Mohu prodejní plochu zmenšit na 200m² například páskami?

Na takový postup by bylo nahlíženo jako na protizákonné jednání. Je nutné brát v potaz celou prodejní plochu (tedy nikoli jen omezený prostor, který byl například v těchto dnech „zapáskován“ či jinak omezen z důvodu aktuálních „proticovidových“ opatření).

Mohu mít otevřené výdejní okénko?

Záleží na celkové prodejní ploše provozovny. Pokud má provozovna za běžných okolností (tedy mimo aktuální opatření) prodejní plochu nad 200m², pak musí být tato provozovna (včetně výdejního okénka) uzavřena.

Autor: Ing. Mgr. Jiří Fröhlich, ČOI