Vláda dne 12. října 2020 schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zajištění ochranných pomůcek pro další ohrožené skupiny obyvatel. Pomoc se týká invalidních důchodců s třetím stupněm invalidity a mladších 18 let, kteří mají průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

„Čísla o vývoji počtu nakažených koronavirem začínají být alarmující. Mezi skupiny nejvíce ohrožené koronavirem patří také osoby se zdravotním postižením. Proto jsem dnes navrhla, abychom i pro ně zajistili roušky a respirátory,“ říká k návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Podle návrhu bude mezi cílovou skupinu distribuováno, shodně jako v případě občanů starších 60 let věku, po 1 ks respirátoru FFP2 a 5 ks roušek na osobu. Ty poskytne Správa státních hmotných rezerv.

Česká správa sociálního zabezpečení a Úřad práce ČR v součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí zajistí distribuci osobních ochranných prostředků svým klientům prostřednictvím České pošty, s. p. Samotné doručení bude realizováno shodným postupem jako v případě jiných písemností doručovaných klientům resortu, a to s využitím stávajících smluv uzavřených za tímto účelem s Českou poštou, s.p. a při zachování všech souvisejících zákonných požadavků.

Mimo samotné doručení bude Česká pošta, s.p. pověřena rovněž tříděním a kompletací jednotlivých zásilek, které bude probíhat za přísného dodržení všech nezbytných hygienických opatření a rovněž pod dohledem hygienika.

Tiskové oddělení MPSV