Následná nařízení vstupují v platnost od 18. 3. 2020

Administrativní zjednodušení s cílem efektivněji zajistit nejzákladnější potřeby klientů
Vláda odstraňuje povinnost mít dle zákona o sociálních službách jasně nadefinovanou smlouvu. Po dobu trvání nouzového stavu tedy není například nutné smlouvu uzavírat písemně. Toto opatření má za cíl snížením administrativy zvýšit flexibilitu sociálních služeb a současně umožnit sociálním službám, aby se zaměřily na poskytování základních činností – např. rozvoz potravin, ubytování, osobní hygienu apod.

MPSV bude poskytovatele sociálních služeb detailně informovat skrze kraje a střešní organizace

Doporučení pro osoby starší 70 let
Vláda schválila doporučení pro osoby starší 70 let, aby po dobu trvání nouzového stavu nevycházeli mimo svá obydlí. Výjimkou jsou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Zároveň vláda nařídila starostům obcí, aby těmto osobám zajistili potřebnou pomoc včetně nákupu potravin a léků.

Povinné nošení roušek
Vláda schválila zákaz vycházení na veřejná prostranství bez roušky.

Mezi 10. a 12. nakupují jen důchodci
Vláda rozhodla o opatření na ochranu důchodců v maloobchodním prodeji potravin. „Od čtvrtka od 10 do 12 hodin nakupují v potravinách jenom důchodci nad 65 let,“ oznámil premiér.

Hodiny pro seniory budou mít i lékárny a drogerie
Na seznam obchodů, kam budou moci od 10 do 12 hodin jen senioři, vláda dodatečně přidá i lékárny a drogerie. Premiérovi Andreji Babišovi to podle jeho slov „připomněl“ někdo z novinářů. V ostatní hodiny mohou senioři do obchodů také, vláda jim to ale nedoporučuje.

Obchody by měly dezinfikovat košíky
Vláda doporučila všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky po každém použití. Stejně tak i kliky, madla, dveře, a to alespoň jednou za hodinu.

Slevy pro seniory zůstanou
České dráhy omezují některé spoje, protože ve vlacích jezdí málo lidí. Vláda neplánuje omezit slevy na dopravě pro seniory.

Stále platná dřívější opatření

Vláda České republiky schválila v pondělí 16. 3. 2020 na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) krizové opatření s cílem omezit riziko přenosu onemocnění COVID-19 v zařízeních sociálních služeb. Nově se během trvání stavu nouze zakazují vycházky klientů vybraných typů zařízení sociálních služeb. Dochází též k uzavření některých sociálních služeb. A zjednoduší se i administrativní proces související s poskytováním sociálních služeb, což zajistí efektivnější pokrytí nejzákladnějších potřeb klientů.

Zákaz vycházení pro klienty vybraných sociálních služeb
Protože v pobytových sociálních službách se nacházejí nejvíce ohrožené skupiny obyvatel – zejména senioři a zdravotně postižení – vláda nově schválila zákaz vycházení mimo objekty či areály vybraných sociálních služeb. Toto omezení má snížit potenciální riziko dalšího přenosu nákazy koronavirem na personál či další uživatele těchto sociálních služeb.

Opatření se týká následujících zařízení:
domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem.

Uzavření některých sociálních služeb
V souvislosti s nebezpečím šíření nákazy vláda také nařizuje dočasné uzavření některých zařízení sociálních služeb.

Konkrétně se to týká: týdenních stacionářů, center denních služeb, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutických dílen, které jsou určeny pro seniory, děti a zdravotně postižené.

V těchto typech zařízení dochází k vysoké fluktuaci klientů, což extrémně zvyšuje riziko šíření nákazy. Toto opatření má proto významný preventivní charakter.

Doporučujeme

Fundované a ověřené informace o koronaviru zpracované odborníky z oblasti zdravotnictví a hygieny