Zhruba sto tisíc dopisů s přehledem dob důchodového pojištění bude doručeno během letošního září, a to mužům ročníku narození 1957 a ženám, které se narodily v roce 1960. Díky dopisům si lidé předdůchodového věku snadno zkontrolují údaje, které má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v evidenci, aniž by si o ně sami museli úřadu psát.

Zastupující ústřední ředitel ČSSZ František Boháček oznámil, že tuto službu pro klienty zajistí ČSSZ již počtvrté. Dodal, že zkušenosti z předchozích let potvrdily, že i ti, kteří zatím svůj důchod příliš neřeší, si díky této službě předem ověří, zda má ČSSZ ve své evidenci úplné údaje týkající se dob jejich důchodového pojištění. Zjistí-li, že jim určitá období chybí, začnou se zajímat o to, jak a kdy mohou chybějící doby doložit, aby se v předstihu připravili na podání žádosti o důchod. Lidé však nemusí čekat jen na dopis od ČSSZ. Každý, koho zajímá jaké doby pojištění má ČSSZ v evidenci, může mít průběžný přehled. ČSSZ nabízí několik způsobů, jak ho získat.

Desatero praktických „důchodových“ informací

Přehled důchodových dob a důchodová kalkulačka jsou online
Na ePortálu ČSSZ, zde má každý možnost sledovat, jaké doby ČSSZ eviduje (online služba Přehled dob důchodového pojištění) a lidé v předdůchodovém věku si navíc i snadno spočítají orientační výši starobního důchodu (online služba Informativní výpočet starobního důchodu). Přihlášení je možné cestou datové schránky, prostřednictvím tzv. eObčanky (od 1. 7. 2018 nový elektronický občanský průkaz s čipem) nebo aktivací uživatelského účtu (jméno, heslo, SMS kód).


Kdo může „odejít“ do starobního důchodu v roce 2018

Přehled důchodových dob zašle ČSSZ i na základě dopisu
I nadále pak mají občané, kteří nedisponují prostředky pro přihlášení k ePortálu ČSSZ, možnost písemně požádat ČSSZ o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění, který jim může být zaslán zdarma jednou za kalendářní rok.

Důchodová kalkulačka napoví výši budoucího důchodu

Více praktických informací
Jak se správně orientovat v přehledu dob důchodového pojištění
Dokládání dob důchodového pojištění

Autor: ČSSZ a redakce