● Ing. Dana Steinová. Foto: Ari Lieberman. www.tvsenior.cz

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging vyhlašuje od pondělí 11. 3. 2019 do neděle 17. 3. 2019 NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI v rámci celosvětové akce “Týden uvědomění si mozku” (Brain Awareness Week dále jen BAW), který od roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain (www.dana.org) v tomto březnovém týdnu (11. – 17. 3. 2019) se veřejnost dozvídá o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou prostřednictvím stovek akcí. Ty jsou pořádány vědeckými institucemi, které se výzkumu mozku věnují, případně institucemi, které výsledky výzkumu aplikují v praxi.

Cílem NÁRODNÍHO TÝDNE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentální deterioraci, a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.

Organizace Právě teď! o.p.s. pořádá v rámci Národního týdne trénování paměti pro seniorskou veřejnost bezplatný Nordic Walking pochod v Krčském lese na podporu výše uvedené akce, v pátek 15.3. od 14 hod. Součástí bude i výuka správné techniky chůze s hůlkami a zábavné cvičení na propojení mozkových hemisfér Více zde

Ideální příležitost zvýšit si sebevědomí a přesvědčit se, že to s naší pamětí není zdaleka tak špatné, jak jsme se mylně domnívali, dostanou ti, kteří navštíví některou ze 407 osvětových přednášek v ČR i na Slovensku. Řada slovenských trenérů paměti totiž byla vyškolena v Praze. ČSTPM je jediným partnerem BAW na světě, který tuto osvětovou kampaň pořádá celonárodně.

“ČSTPMJ má ve světě také výsadní postavení v tom, že se dělíme o naše profesní know how se zeměmi, které mají s trénováním paměti malé nebo žádné zkušenosti. O náš trenérský kurz je ve světě velký zájem a doposud jsme vyškolili trenéry paměti pro 13 států od Singapuru po USA. A také nabízíme absolutně nejvyšší počet osvětových přednášek zdarma ze všech partnerů BAW na celém světě.” Sdělila médiím Ing Dana Steinová, předsedkyně ČSTPMJ

Podrobné informace o konání a místech kurzů v ČR a na Slovensku ve dnech 11. – 17.3. 2019 naleznete zde