Petr Krčál byl v pátek 29. června 2018 uveden do čela resortu práce a sociálních věcí. Ministerstvo práce a sociálních věcí má tak nové vedení. Dosavadnímu řediteli Domova Jeřabina Pelhřimov popřál premiér hodně úspěchů. Jeho předchůdkyni Jaroslavě Němcové poděkoval za práci, kterou pro danou oblast odvedla.

Petr Krčál byl v pátek 29. června 2018 uveden do čela resortu práce a sociálních věcí. Ministerstvo práce a sociálních věcí má tak nové vedení. Dosavadnímu řediteli Domova Jeřabina Pelhřimov popřál premiér hodně úspěchů. Jeho předchůdkyni Jaroslavě Němcové poděkoval za práci, kterou pro danou oblast odvedla.

Mezi priority nového ministra je personální stabilizace, opětovné rozdělení ministerské sekce IT a ekonomiky, která by měla podle něho být spojena s evropskými fondy, a seniorská a rodinná politika. „Také bych chtěl přes prázdniny připravit balíčky, které by se vždycky týkaly, té určité sociální kategorie, ať už to jsou senioři nebo rodiny, kde by bylo bydlení, mateřské školy a kde bychom promítli i záležitosti týkající se současného systému dávek,“ uvedl Krčál.

Petr Krčál vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Institut mezioborových studií Brno – obor sociální pedagogika. Následně Univerzitu Jana Ámose Komenského v Praze, vysokoškolské studium se zaměřením specializace v pedagogice, obor andragogika a řízení lidských zdrojů.

Ministr práce a sociálních věcí již na MPSV pracoval jako náměstek, působil také např. na Úřadu vlády, v Poslanecké sněmovně, Kanceláři ministerstva obrany. Jako člen Zastupitelstva kraje Vysočina byl radním pro sociální záležitosti, protidrogovou prevenci a multikulturní spolupráci a rodinnou politiku.

Před odchodem na MPSV řídil Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina.

Petr Krčál je členem ČSSD od roku 1996. Je ženatý a má tři dcery.

Autor a foto: MPSV