Valorizace důchodů bude od ledna příštího roku výrazně vyšší, než tomu bývalo v minulých letech. Do zvýšení se totiž poprvé promítne polovina růstu reálných mezd v roce 2016, zatímco doposud byl růst mezd zohledněn pouze jednou třetinou.

„Jsem ráda, že se nám podařilo prosadit změny vzákoně tak, že díky tomu teď každoročně porostou důchody výrazněji. Důchodci si takové navýšení bezesporu zaslouží. Kdyby tato vláda opakovaně neměnila pravidla valorizace, průměrný důchod by se zvýšil opouhých 234 korun,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Po zveřejnění údajů očervnové inflaci Českým statistickým úřadem jsou známy všechny údaje potřebné pro stanovení celkové valorizace. Důchody se zvýší očtyři procenta, což uprůměrné penze představuje navýšení o 475 korun.

Co ovlivňuje výši valorizace důchodů?
Celkové zvýšení důchodu je stanoveno ze dvou indexů. Plně se zohledňuje meziroční růst cen mezi červny 2016 a 2017, který činil 2,3 procenta. Druhým indexem je růst reálných mezd vloňském roce. Ten byl 3,3 procenta a pro zvýšení důchodů je použita polovina tohoto růstu, což po zaokrouhlení představuje 1,7 procenta.

Novela zákona, která přinesla nový zvýhodněný mechanismus valorizace důchodů, je účinná od 1. srpna. Podle této novely je také zohledňován růst indexu životních nákladů domácností důchodců, který ale loni dosáhl pouze 2,1 procenta, a proto se ve valorizaci od ledna 2018 použije obecný index spotřebitelských cen ve výši 2,3 procenta. Vpřípadě, že by byl započítáván růst reálných mezd pouze zjedné třetiny, jako tomu bylo doposud, pak by důchody vzrostly o3,4 procenta, což by uprůměrného starobního důchodu činilo 410 korun.

Základní a procentní výměra důchodu
Na základě údajů Českého statistického úřadu se základní výměra důchodu k1. lednu 2018 zvýší o150Kč na 2700 Kč. Ke stejnému datu bude zvýšena iprocentní výměra důchodů, a to o3,5 procenta. Výdaje na valorizaci budou vroce 2018 činit 16,6 miliardy korun.

Autor: MPSV a redakce