Kniha pojednává o příčinách, druzích, následcích depresí a možnostech předcházení a léčení. Deprese se nikdy neobjeví náhodou a hraje zde roli více faktorů: prožitky a jejich kontext, okolní prostředí a životní způsob, dědičné přenosy.

Deprese může postihnout kdykoli kohokoli z nás. K jejímu překonání navrhuje autorka ojedinělý přístup. Během své praxe zjistila, že mnoho případů deprese je „transgenerační“. Trans znamená přes, je to tedy to, co se předává přes generace. Vědomě i podvědomě. Naštěstí ale taková dědictví nemají jen negativní aspekty.

Srozumitelně a mnohými příklady s pacienty v praxi ukazuje autorka čtenářům, jak se osvobodit od negativních vazeb, které brání přerušit řetězec utrpení a zajistit, aby další generace nestrádaly.

V dospívání riziko deprese hrozivě vzrůstá. Depresi mohou vyvolat výrazné hormonální změny, tělesné proměny, první lásky, utajovaná touha být oblíbený, psychické násilí související s užíváním nových technologií a reálné týrání.

I starší osoby mohou trpět depresí spojenou s časem, který mají před sebou /a který se krátí/, s nemocí, se snižováním některých tělesných schopností, s osamělostí, s izolací, se změnou místa, s chudobou, s narůstajícími úmrtími přátel. Stáří může také podkopat sebevědomí.
Stejně tak problémy spojené s pozorností, soustředěním se a mluvením bývají často symptomy deprese, nemusí být jen vyvolané věkem.

Knihu ocení všichni čtenáři, kteří se zajímají o vliv osudů našich předků na náš současný život, též lidé s depresí a jejich terapeuti.

Autorka knihy Silvie Tenenbaum je současná francouzská psychoterapeutka s pětatřicetiletou praxí.

Knihu vydalo v překladu Hany Holubkovové nakladatelství Portál a objednat ji můžete zde

Jana Kunová