Změnit zdravotní pojišťovnu je ze zákona možné jen jednou ročně, a to pouze ve dvou termínech – k 1. červenci nebo k 1. lednu. Žádost o změnu pojišťovny je však nutné zaslat alespoň tři měsíce předem. Ti, kdo o změně zdravotní pojišťovny letos uvažují, mají aktuálně čas do konce března.

Změna zdravotní pojišťovny je důležitým krokem a tomuto rozhodnutí by měla předcházet zralá úvaha. „Rozhodně nedoporučujeme podléhat prodejním trikům lákajícím na různé benefity. Pojištěnec by si měl například zjistit, mají-li s nově vybranou pojišťovnou smluvní vztah jeho ošetřující lékaři. Pro někoho může být rozhodující i dostupnost jednotlivých poboček pojišťovny,“ radí Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP 211).

Rovněž je dobré ověřit si, jaké bonusy a za jakých podmínek nabízí pojišťovna, o které uvažujete. Vždy je však vhodné upřednostnit stabilitu, profesionalitu a dobré jméno pojišťovny před proměnlivými reklamními nabídkami. Mezi stabilní pojišťovny patří například i druhá největší – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, která na českém trhu působí již osmadvacátým rokem a má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotními zařízeními.

„Je potřeba připomenout, že Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR je otevřena všem občanům, není jen pojišťovnou pro zaměstnance rezortu ministerstva vnitra, jak se někdy veřejnost mylně domnívá,“ upřesňuje Hana Kadečková.

Jak změnit pojišťovnu
Změnit zdravotní pojišťovnu není vůbec náročné. Stačí ve stanoveném termínu poslat přihlášku do nové pojišťovny. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR ji umožňuje vyplnit i online. Možné je také její tištěnou podobu poslat poštou nebo přinést osobně na kteroukoliv z jejich poboček.

Po odeslání přihlášky již není nutné se u původní pojišťovny odhlašovat. Je však potřeba tuto změnu nahlásit ošetřujícím lékařům.

Pokud jste zaměstnaným důchodcem
Zaměstnavateli se doporučuje podat písemné oznámení o změně pojišťovny, které je povinen potvrdit. I v tomto případě je nitné informovat o změně ošetřující lékaře. Protože je výše pojistného dána zákonem, zůstane stejná i po přechodu k nové pojišťovně.

Průkaz pojištěnce posílá nově vybraná zdravotní pojišťovna automaticky poštou přibližně měsíc před zahájením pojistného vztahu. Průkaz je ale platný až od 1. července. Do té doby se pojištěnec musí u lékaře prokazovat kartičkou původní pojišťovny.

Zdravotní pojištění v České republice je ze zákona povinné pro všechny, kteří mají u nás trvalý pobyt, a rovněž pro ty, kteří trvalý pobyt nemají, ale jsou zaměstnáni u zaměstnavatele, který sídlí na území ČR.

Autorka: Mgr. Kateřina Jíchová