Vybrané pacienty, kteří úspěšně absolvovali onkologickou léčbu, bude nadále sledovat jejich praktik. Dohodli se na tom praktičtí lékaři s českými onkology a jejich domluvu posvětil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tato dohoda specialistů s praktickými lékaři o rozdělení kompetencí začne platit od 1. 1. 2019 a je součástí reformy, skrze niž se dostává praktickým lékařům více pravomocí i v jiných terapeutických oblastech.

Ilustrační foto

Vybrané pacienty, kteří úspěšně absolvovali onkologickou léčbu, bude nadále sledovat jejich praktik. Dohodli se na tom praktičtí lékaři s českými onkology a jejich domluvu posvětil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tato dohoda specialistů s praktickými lékaři o rozdělení kompetencí začne platit od 1. 1. 2019 a je součástí reformy, skrze niž se dostává praktickým lékařům více pravomocí i v jiných terapeutických oblastech.

„Díky této dohodě dojde k zlepšení organizace, usnadnění péče o onkologické pacienty a zvýšení jejich komfortu. Pacient po skončení léčby nebude muset nadále dojíždět do onkologických center na rutinní kontroly. Péči o tyto pacienty převezme praktický lékař, který bude dál provádět pravidelná kontrolní vyšetření včetně potřebných laboratorních testů a zobrazovacích vyšetření jako je CT nebo USG,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka.

Podle předsedkyně České onkologické společnosti doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, dnes onkologové sledují kolem půl milionu pacientů, kteří prodělávají nebo prodělali maligní onemocnění. „Naše léčebné výsledky jsou stále lepší. Počet pacientů, které máme v péči, se tak bude neustále zvyšovat a hrozí, že Komplexní onkologická centra by mohla mít v budoucnu problémy s kapacitou pracovišť,“ vysvětluje důvody plánovaných změn doc. Prausová.

Rozsah a frekvence kontrolních vyšetření jsou přesně dány doporučeným postupem, na kterém se dohodli onkologové s praktickými lékaři. Cílem vyšetření je zachytit včas případnou recidivu onkologického onemocnění či nádorovou duplicitu. „Budeme ale také sledovat pozdní následky prodělané onkologické léčby nebo jiná přidružená onemocnění, například kardiovaskulární, jimiž jsou někteří pacienti po onkologické léčbě ohroženi více než ostatní,” dodává doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Podle MUDr. Šonky je zároveň zaručena možnost rychlého předání pacienta zpět do péče onkologického centra, pokud nastane situace, která si to vyžádá. “Ze změny bude profitovat pacient, který nebude muset cestovat na vyšetření do krajského města a potom ještě jednou znovu, aby se dozvěděl, že jeho výsledky jsou v pořádku. Péče mu bude poskytnuta v méně stresujícím prostředí a lékařem, kterého zná. Zároveň to uleví přetíženým onkologickým centrum, kterým zbude více času na péči o nové pacienty a o ty, kteří jsou v aktivní onkologické léčbě,” doplňuje předseda SPL.

Do péče praktika tak budou od ledna postupně přecházet ti lidé, kteří prodělali například maligní melanom, nádor varlat, karcinom prostaty, plic, prsu, žaludku, děložního hrdla, děložního čípku a těla, gastrointestální stromální tumor, nádor na mozku, krku a hlavy, kolorektální, ovariální, renální karcinom a anální karcinom v kompletní remisi.

Pro praktiky budou také organizovány krajské vzdělávací akce, kde se lékaři poučí o potřebných souvislostech nové organizace péče.