Nynější důchody za spravedlivé považuje jen 22 % dotázaných. Drtivá většina volá po změně. Vyplývá to z průzkumu agentury MEDIAN, který se uskutečnil ve 2. polovině května. Většina respondentů podporuje základní důchod, tzv. výchovné nebo možnost dřívějšího odchodu do penze pro náročné profese bez krácení důchodu. Naopak nesouhlasí se zvyšováním důchodového věku.

Průzkum tak ukazuje, že návrhy změn důchodového systému, předložené MPSV, mají výraznou podporu veřejnosti. Lidé, kteří se do průzkumu zapojili, vítají jak tři obecné hlavní principy reformy: spravedlnost, udržitelnost a srozumitelnost, tak i klíčové konkrétní změny, s nimiž důchodová reforma přichází.

Spravedlnost

Za spravedlivé považují lidé nynější důchody jen ve 22 % případů. Mezi nimi je silná podpora takzvaného nultého pilíře. Ten by měl zaručovat nejnižší možnou výši důchodu. „Nultým pilířem chceme garantovat, aby každý, kdo splní povinnou délku pojištění a dosáhne důchodového věku, měl jistotu, že bude pobírat minimálně 10 tisíc korun,“ říká ministryně Jana Maláčová (ČSSD).

Minimální důchod považuje za správný 89 % respondentů. Podle 96 % lidí by přitom penze měla být tak vysoká, aby zajistila důstojné prožití stáří, a podle 90 % dotázaných je nedůstojné, aby důchodci museli žádat o další sociální dávky, jako je například příspěvek na bydlení. Jen 62 % lidí přitom souhlasí s tím, aby lidé s vyššími příjmy v aktivní části pracovního života měli vyšší starobní důchod než lidé s nižšími příjmy.

Odměnu za výchovu dětí považuje za správnou 85 % dotázaných, a zároveň podle 86 % lidí je nespravedlivé, že ženy, které se staraly o děti, mají nižší penze než muži. „Tuto nerovnováhu chceme změnit. Každý, kdo vychovával dítě by měl dostat navíc 500 korun měsíčně,“ dodává ministryně.

Poměrně jasný je také postoj k věku odchodu do důchodu. Celkem 86 % lidí nesouhlasí s tím, aby se věk odchodu do důchodu prodlužoval nad současných 65 let. Možnost jít dříve do důchodu pro ty, kteří pracují v náročných profesích, podporuje 90 % lidí. Se zkrácením pojištěné doby pro přiznání penze z dnešních 35 na 25 let pak souhlasí 81 % respondentů.

Srozumitelnost

Z průzkumu jasně vyplývá, že lidé chtějí už v průběhu aktivního pracovního života mít jasno, kdy půjdou do penze (97 % – odpověď ano a spíše ano) a jakou mohou očekávat výši důchodu (95 %). Po zjednodušení důchodového systému volá zhruba 81 % respondentů, přičemž současný systém je srozumitelný pouze pro 36 % z nich. „Naše návrhy celý systém zpřehlední. Každý si bude moct snadno zjistit, kdy půjde do penze a s jakou výší důchodu může počítat,“ zdůrazňuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Udržitelnost

Průzkum agentury Median se zabýval také tím, z čeho by důchodový systém měl být financovaný. Soukromé spoření většina lidí považuje za dobrý doplněk, ale nemělo by být pilířem důchodového systému (88 %). Na důchody by podle 69 % respondentů mělo jít více peněz přímo ze státního rozpočtu. Stát by měl najít potřebné finance v lepším výběru některých daní (87 %) a z nových daní (například digitální daň, bankovní daň – 71 %).


Důchodová reforma míří z Ministerstva práce na vládu


Výzkumu se zúčastnilo 1018 respondentů z celé ČR ve věku 18 a více let. Dotazování probíhalo ve dnech 21. – 25. 5. 2021. Celá zpráva z průzkumu je dostupná ZDE