Vláda rozhodla na posledním červencovém jednání 2021 o tom, že schválená částka 893 185 744 korun bude směřovat do sítí spravovaných kraji z nedočerpaných mimořádných finančních prostředků, které byly v dotačních titulech vyčleněny rovněž na podporu sociálních služeb v období boje s epidemií.„Na účelném využití zbylých mimořádných finančních prostředků, které nebyly v sociálních službách vyčerpány v rámci dotačních titulů, jsme se dohodli společně s kraji. Šlo o velmi náročný rok,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s zdůrazňuje: „Chtěla bych také znovu poděkovat všem zaměstnancům v sociálních službách, kteří častokrát i s nasazením svého zdraví pomáhali klientům.“


Čtěte také
Sociální služby dostanou peníze na mimořádné odměny pro zaměstnance


Rozdělení finančních prostředků, na němž se MPSV dohodlo s Asociací krajů ČR:

dofinancování sociálních služeb v krajích

Kraje by měly co nejrychleji zahájit všechny administrativní procesy, tak, aby se finanční prostředky co nejrychleji dostaly do konkrétních sociálních služeb.