30. července 2018 byla do funkce uvedena ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Nová ministryně oznámila svoje hlavní priority, se kterými vstupuje do funkce na úřad. Chod úřadu velmi dobře zná, díky doposud vykonávané pozici ředitelky odboru rodinné politiky a politiky stárnutí.

Foto: MPSV

30. července 2018 byla do funkce uvedena ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Nová ministryně oznámila svoje hlavní priority, se kterými vstupuje do funkce na úřad. Chod úřadu velmi dobře zná, díky doposud vykonávané pozici ředitelky odboru rodinné politiky a politiky stárnutí.

Jako ministryně chce prosadit od 1. 7. 2019 obnovení náhrady mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti ve výši 60% denního vyměřovacího základu, zásadně pracovat s navýšením penzí a celkové důchodové reformě, řešit růst minimální mzdy a platů ve veřejné správě, zefektivnit politiku zaměstnanosti a věnovat se také podpoře rodin s dětmi.

Mezi prioritami nové ministryně je zkvalitnění systému sociálních služeb a jeho financování, vylepšení funkčnosti, zrychlení posuzování a rozhodování lékařské posudkové služby, revize systému sociálních dávek, tvorba potřebné legislativy, která řeší sociální práci a systém sociálního bydlení. Jana Maláčová se hodlá ve svém funkčním období zaměřit také na otázky náhradní rodinné péče a primární prevence, tak, aby fungovalo včasné poskytnutí podpory rodinám, které potřebují pomoc. Mezi důležitými tématy je samozřejmě také podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce.

Ministryně na tiskové konferenci při nástupu do funkce sdělila, že bude věnovat mořádnou pozornost odbornému auditu existujících informačních systémů, které zajišťující fungování kritické infrastruktury státu, zejména v oblasti administrace pojistných a nepojistných sociálních dávek. “Mým cílem je dosáhnout ve střednědobém horizontu efektivního využívání těchto informačních systémů a elektronizaci agend, a to jak v komunikaci s klienty, tak i v podpoře vlastního chodu úřadu,“ doplnila Maláčová a dále uvedla, že ji v nejbližším období čeká i personální stabilizace ministerstva, kde je potřeba doplnit místa chybějících odborných náměstků.