Rok 2021 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna opět dojde k navýšení důchodů, zvyšovat se bude i minimální mzda a schválen byl také zákon o náhradním výživném. MPSV se pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD) povedlo prosadit také novelu zákoníku práce a sní spojené sdílené pracovní místo.

VYŠŠÍ DŮCHODY

V příštím roce porostou všechny vyplácené důchody. Historickou novinkou je především to, že valorizace vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců na místo dosud využívaného indexu spotřebitelských cen domácností.

Základní výměra důchodů se zvýší o 60 Kč na 3 550 Kč, procentní výměra vzroste o 7,1 %. Průměrný starobní důchod by tedy měl činit 15 336 Kč. Díky valorizaci jde tedy o zvýšení přibližně o 839 Kč. Česká správa sociálního zabezpečení každoročně provádí zvýšení vyplácených důchodů automaticky. Klienti tedy nemusí o zvýšení důchodu žádat.

VYŠŠÍ PLATY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Od 1.1. 2021 proto porostou platy všem zaměstnancům (mimo vedoucích pracovníků) v sociálních službách o 10 %. Ve státním rozpočtu je plánované navýšení platů v sociálních službách zohledněno. Celková částka, která bude na dotace na podporu sociálních služeb vynaložena (bez pozměňovacích návrhů) je: 21 411 611 712 Kč, z toho na pokrytí 10 % navýšení platů 1,613 mld. Kč, které jsou určeny jak pro mzdovou, tak i platovou sféru, ale jen pro služby, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb nebo nadregionální sítě sociálních služeb, které spravuje MPSV.


Čtěte také

Připravovaná důchodová reforma kopíruje závěry OECD že současný systém je složitý

Současný důchodový systém povede ke zvýšení počtu seniorů bez nároku na důchod


ZÁKON O NÁHRADNÍM VÝŽIVNÉM

Obrovskou pomocí pro děti samoživitelek a samoživitelů je prosazení zákona o náhradním výživném. Za neplatiče alimentů bude výživné na děti platit stát, který poté bude alimenty po dlužnících vymáhat. Na nezaopatřené děti bude Úřad práce ČR vyplácet maximálně 3000 Kč měsíčně. Zákon se týká přibližně 24 tisíc nezaopatřených dětí. Zákon nabyde účinnosti 1. 7. 2021.

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA

Od 1. ledna 2021 se bude zvyšovat také minimální mzda a to o 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 87,30 Kč na 90,50 Kč.

Se zvýšením minimální mzdy, kterou v ČR pobírá zhruba 149 tisíc zaměstnanců, souvisí také růst nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to o 600 Kč až 1 200 Kč měsíčně na 15 200 Kč až 30 400 Kč. Zaručená mzda se vyplácí v 8 stupních a představuje nejnižší výdělek dle odbornosti, náročnosti a zodpovědnosti práce a týká se širokého okruhu zaměstnanců.

Zdroj: TZ MPSV