Lidem, kteří pracovali nebo pracují v České republice a v Německu, poradí odborníci z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Deutsche Rentenversicherung (DRV) v úterý 24. a ve středu 25. dubna 2018 v informačním a poradenském místě DRV v Drážďanech.

Lidem, kteří pracovali nebo pracují v České republice a v Německu, poradí odborníci z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Deutsche Rentenversicherung (DRV) v úterý 24. a ve středu 25. dubna 2018 v informačním a poradenském místě DRV v Drážďanech.

Klienti zde získají aktuální informace o důchodovém pojištění v obou státech, dozvědí se odpovědi na otázky týkající se podmínek nároků na důchod, dob pojištění, důchodového věku, postupu při uplatňování žádostí o důchod, ale i informace o stavu probíhajícího důchodového řízení.

Odborníci z obou institucí budou poskytovat konzultace a poradenství v úterý 24. dubna v době od 10:00 do 17:00 hodin a ve středu 25. dubna od 9:00 do 16:00 hodin v informačním a poradenském místě německé penzijní instituce DRV na adrese: Holbeinstraße 1, Drážďany.

Vzhledem k tomu, že o poradenské dny je tradičně velký zájem, doporučuje ČSSZ zájemcům se předem objednat. Na dvojjazyčném plakátu jsou uvedeny kontakty pro sjednání termínu a dále doklady, které je třeba si na konzultaci přinést.

Poradenství je bezplatné. Tým bude tvořit vždy český a německý odborník. Zajištěno bude i tlumočení.

Mezinárodní poradenské dny k důchodovému pojištění navazují na úspěšné minulé ročníky. V loňském roce se česko-německé poradenské dny uskutečnily v březnu v Mnichově, v říjnu v Praze a pravidelný poradenský den proběhl v červenci v Pasově.

S konáním česko-německých poradenských dnů se počítá i do budoucna. Od letošního roku přibude k pravidelnému poradenskému dnu v Pasově i pravidelný poradenský den v červnu v Praze. V říjnu se pak budou poradenské dny pořádat v Klatovech. Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách obou institucí.

Autorka: Jana Buraňová, ČSSZ