Lymeská borrelióza se stala předmětem zkoumání vědců z Institutu sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumnící se setkali se s téměř čtyřmi desítkami lidí, kteří touto nemocí prošli, a zaměřili se především na zkušenosti pacientů. Ti hodnotili průběh nemoci, záludnosti diagnózy a možnosti klasické i nestandardní či experimentální léčby.

„Problematika lymeské borreliózy je mimořádně zajímavá. O této nemoci se někdy mluví jako o novém velkém imitátorovi. Původcem tohoto multisystémového onemocnění je spirocheta Borrelia burgdorferi sensu lato. Je blízkou příbuznou Treponemy palidum, původce syfilis. Napadnout může celou řadu tkání a orgánů, a imitovat tak příznaky jiných onemocnění“. Uvedla výzkumnice Veronika Navrátilová.

Výzkumnice upřesnila, že nemoc je zrádná tím, že její projevy jsou různorodé, často nespecifické a kolísá i jejich intenzita. Specifické projevy počáteční fáze u mnoha pacientů chybějí a diagnostika onemocnění na základě dalších příznaků a v krvi dlouhodobě přetrvávajících protilátek je pak často složitá.

Borrelióza: nemoc s významným socio-ekonomickým dopadem

Nemoc lze ve většině případů dobře léčit antibiotiky. Ukazuje se však, že u 5–20 % pacientů přetrvávají zdravotní problémy i po absolvování léčby. Ti pak končí na neschopenkách, v částečném či plném invalidním důchodu. Pokud není borrelióza včas a adekvátně léčena, je sice nesmrtícím, ale invalidizujícím onemocněním.

U komplikovaných případů borreliózy jde o složitou a zatím ne zcela prozkoumanou problematiku. Pacienti se mnohdy nacházejí v ošemetné situaci – je jim často velmi zle, ale nic jiného kromě protilátek proti borrelióze u nich lékaři objektivně nenajdou. „Nepřímá diagnostika nedovede dát jednoznačnou odpověď, zda infekce trvá, nebo jde jen o paměťové protilátky,“ upozornila Navrátilová.

Objasnění těch případů, kdy léčba nezabírá nebo se po onemocnění rozvine tzv. post-treatment syndrom, je v posledních letech předmětem řady vědeckých studií po celém světě. Některé infekce (včetně borreliózy) totiž mohou zřejmě spustit imunopatologické procesy, které vyvolávají dlouhodobé zdravotní problémy.

„Otázka existence něčeho, čemu se říká ‚chronická borrelióza‘, je stále velmi kontroverzní. Infektologické společnosti všude po světě se tomuto termínu vesměs brání, formují se ale celá alternativní společenství lékařů a pacientské skupiny, které se snaží autority přesvědčit o opaku a vymoct takto postiženým lidem adekvátní péči,“ doplnila Navrátilová.
.

Co to znamená mít borreliózu? (Ne)komplikované diagnózy i zdravotní potíže

Vědci analyzovali data ze 39 rozhovorů s respondenty, které oslovili na odborných a pacientských konferencích, přes specializované ambulance pro lymeskou borreliózu při Infekčních odděleních nemocnic i přes diskuzní fóra a skupiny na sociálních sítích sdružující lidi s borreliózou.


Čtěte také

Nebezpečná klíšťata už útočí


Výzkumníci se zaměřili jak na případy ‚nekomplikované‘ borreliózy, tak na nemocné, kteří sami sebe označují jako ‚chroniky‘. Zachytili zkušenosti lidí s nejrůznějšími průběhy i projevy nemoci, s různě dlouhou cestou ke stanovení diagnózy i různě úspěšně zabírající léčbou. Mluvili s lidmi, kteří vyzkoušeli kromě standardní léčby i další možnosti a léčili se například u soukromých lékařů nebo v zahraničí.

Někteří respondenti už svůj boj s nemocí vyhráli a těší se plnému zdraví. Jiní se však stále potýkají s přetrvávajícími zdravotními problémy, někteří i se strachem, že pro ně už život nikdy nebude takový, jako byl před touto nemocí. Vědci věří, že i takoví lidé by se měli mít kam obrátit pro pomoc a podporu v naději na plné vyléčení nebo alespoň zmírnění vyčerpávajících potíží.

Výzkum je zdrojem informací nejen pro pacienty a jejich blízké, ale také pro studenty medicíny, praktické lékaře a další odborníky. Modul o lymeské borrelióze bude o prezentujících tématech, která jsou podle výzkumu pro pacienty s borreliózou podstatná.

Součástí modulu bude tři sta video a audio spotů – ukázek z rozhovorů získaných v rámci výzkumu, které vědci na konci června zveřejní na webové stránce www.hovoryozdravi.cz. Odborné veřejnosti pak tým představí výsledky výzkumu v článcích, které nabídne lékařským časopisům.

Autor: Bc. Egon Havrlant

.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.
Klikněte pro sdílení na vhodnou ikonku níže