Přispět k větší osvětě a informovanosti, která se týká stárnutí populace, je cílem akce Den seniorů. Ta byla letos odstartována v Kladně za účastí náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzany Jentschke Stőcklové a bude pokračovat i v dalších městech ČR.

Ilustrační foto: pixbay.com

Přispět k větší osvětě a informovanosti, která se týká stárnutí populace, je cílem akce Den seniorů. Ta byla letos odstartována v Kladně za účastí náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzany Jentschke Stőcklové a bude pokračovat i v dalších městech ČR.

„Kromě osvěty chceme být v úzkém kontaktu se seniory a zajímat se o to, jak se jim žije. Proto jsme zvolili více zastávek napříč republikou,“ uvedla náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stőcklová.
První zastávka se v Kladně uskutečnila za velkého zájmu veřejnosti.

Čtyřhodinový program má ukázat, že problematika stárnutí není jen o starobních důchodech. Návštěvníci si mohli nechat změřit tlak a informovat se, co dělat prospěšného pro své zdraví. Dozvěděli se například jak předcházet cukrovce a dalším civilizačním onemocněním. Lidé rovněž přivítali informace z oblasti sociálních dávek nebo o způsobu výpočtu důchodu. Dozvědět se více mohli i o oblasti spotřebitelských práv a ochraně před takzvanými Šmejdy či o možnostech, jak se senioři mohou bránit proti různým formám trestné činnosti. Součástí akce byly i tematické workshopy a hudební vystoupení.

Po Kladně nyní následujízastávky ve Žďáru nad Sázavou, Novém Jičíně, Chrudimi, Jablonci nad Nisou, Praze, Vyškově a v Tachově. Začínat se bude vždy od 14 hodin a končit v 18 hodin.

Celá roadshow není zaměřena pouze na osoby starší 55 let, vítáni jsou všichni, a to včetně rodin s malými dětmi. Pokud se podle náměstkyně Stőcklové akce setká s pozitivní odezvou, bude příští rok pokračovat ve všech krajích i v hlavním městě Praze. Příští rok by měla být tato akce také propojena s celou řadou debat a událostí určených pro odbornou veřejnost z oblasti politiky stárnutí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá tuto akci u příležitosti Mezinárodního dne seniorů a jejím konáním navazuje na Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Ten mimo jiné ukládá ministerstvu provádět osvětu v oblasti politiky stárnutí.

Autor: Petr Habáň a redakce