Vláda schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na bezplatné poskytnutí 3 milionů kusů respirátorů do vybraných typů sociálních služeb. Toto opatření má zmírnit další šíření výskytu onemocnění COVID-19 mezi klienty těchto služeb, především pak mezi seniory.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od dne 9. 11. 2020 nařizuje zaměstnancům zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelů pečovatelské služby používat při kontaktu s uživateli sociálních služeb osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Od 4. 11. 2020 bude v těchto službách probíhat pravidelné testování zaměstnanců i klientů antigenními testy. Dnes bylo navíc nařízení rozšířeno o služby osobní asistence, chráněné bydlení a týdenní stacionáře.

„Tyto služby pečují z velké části o seniory, a ty ohrožuje koronavirus nejvíce. Zajištění dostatečného množství těchto ochranných prostředků je společně s plošným testováním naprosto klíčové pro ochranu klientů a zaměstnanců daných služeb a pro udržení chodu těchto zařízení,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Z tohoto důvodu ministryně předložila vládě návrh, aby poskytovatelům sociálních služeb, kterých se mimořádné opatření týká, bylo ze Správy státních hmotných rezerv bezplatně poskytnuto 3 000 000 kusů respirátorů třídy FFP2. Ty budou určeny pro celkem 2 609 služeb s téměř 90 tisíci zaměstnanci. Uvedené množství dostatečně pokryje potřebu respirátorů FFP2 po dobu trvání nouzového stavu. Sociální služby se tak nemusí starat o nákup a zajištění ochranných pomůcek ze svých vlastních zdrojů.

Logistika osobních ochranných prostředků ze Správy státních hmotných rezerv bude zabezpečena Hasičským záchranným sborem. Distribuce pak bude zajištěna prostřednictvím krajských distribučních míst ve spolupráci se zřizovateli jednotlivých zařízení a služeb.

Tiskové oddělení MPSV