Studenti VOŠ CR A MOS Vás srdečně zvou na dvoudenní výlet do Německého Saska – Anhaltska, který se uskuteční ve dnech 29. – 30. dubna 2020.

První zastávkou bude Lutherstadt, město zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO a také rodiště Martina Luthera, známého církevního reformátora. Společně si projdeme nejen historické centrum s gotickým kostelem a radnicí a náměstí kterému dominuje Lutherova socha, ale vydáme se i po reformátorových stopách – prohlédneme si jeho rodný dům i muzeum.

Dále navštívíme okouzlující Halle, největší město spolkové republiky Sasko – Anthalsko. Prohlédneme si rodný dům skladatele Händela i čtyřvěžový kostel panny Marie, gotický symbol Halle. Navštívíme univerzitní náměstí a půvabnou ulici plnou typických německých domků.

V Halle se i ubytujeme a druhý den po snídani se vydáme do města Bernburg, ležícího na obou březích řeky Saale, kterému vévodí romantický renesanční zámek z 16. století, v jehož příkopech jsou dodnes stále chováni medvědi.

Poté navštívíme město Magdeburg, ležící na Labi, které se pyšní nejen bohatou historickou čtvrtí v románském stylu, ale i Zelenou citadelou, barevnou budovou, která má jen málo pravoúhlých stěn, od známého architekta Hundertwassera. Projdeme se po romantickém kamenném mostě až na malebný Magdeburský ostrůvek v samém srdci města. Prohlédneme si místní staré náměstí s radnicí, známého zlatého jezdce, i dóm, nejstarší katedrálu Německa.

Celý výlet je plný bohatého programu, abyste poznali to nejzajímavější, co Vám tato města mohou nabídnout. Zájezd bude doplněn výklady studentů VOŠ CR.

● Cena za autobus: 710,- /osoba
● Cena za ubytování v hotelu – dvoulůžkový pokoj se snídaní: 28 EUR / osoba

Sraz: středa 7:45, stanice metra C Vltavská
Odjezd: 8:00
Návrat: čtvrtek 19:00

Pro rezervaci místa prosím kontaktujte: Lucie Bendlová, tel.: 606 948 472