Na tuzemském trhu byl v nabídce pro spotřebitele tlakový hrnec, který mohl znamenat pro spotřebitele riziko. Jedná se o tlakový hrnec BRAVO typ DE LUXE B-4569/DSS2206.

Česká obchodní inspekce (ČOI) objevila na trhu tlakový hrnec pro domácí použití BRAVO typ De Luxe B-4569. Výrobek byl zabalen v papírové krabici. Inspektoři prověřili 3 kusy tohoto typu výrobku a zjistili, že u dvou ze tří zkoušených vzorků představují rizika.

Zjištěná rizika úrazů
● střední riziko úrazu uživatele formou zasažení horkou párou při aktivaci bezpečnostního ventilu, kdy pára začne unikat šikmo vzhůru,

● střední riziko úrazu uživatele formou zasažení horkou párou při snižování tlaku (regulátorem tlaku), kdy pára začne unikat šikmo vzhůru,

● vysoké riziko úrazu opařením horkou kapalinou tím, že uživatel nepředpokládá při otevírání hrnce, že je v něm tlak, který způsobí vytrysknutí horké vody z tělesa hrnce (v případě zkoušených vzorků se tak stalo při tlaku 13 kPa, přičemž dle předpisů je přípustný tlak nepřesahující 4 kPa).

U třetího vzorku při zkoušce ověření regulátoru tlaku se červená pojistka nevysunula do koncové polohy, netěsnila a nebylo možné dosáhnout pracovních tlaků.

Nebezpečný  tlakový hrnec BRAVO DE LUXE B-4569
● Nebezpečný tlakový hrnec BRAVO DE LUXE B-4569 v originální krabici

Česká obchodní inspekce uložila dovozci ochranné opatření (ust. § 50 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh), kterým je zákaz dodávání na trh a stažení daného výrobku, který již byl uveden na trh. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstvo průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému RAPEX

Informace o výrobku:

▪ Tlakový hrnec BRAVO typ DE LUXE B-4569/DSS2206

▪ Název výrobku: Tlakový hrnec BRAVO

▪ Typ / číslo modelu: DE LUXE B-4569/DSS2206

▪ Výr.č./EAN: 85950022045693

▪ Identifikační údaje dovozce: Distributor: Isolit – Bravo, spol. s r.o., Jablonné nad Orlicí, dovozce do SR Isolit – Bravo Slovakia s.r.o., Dolný Val 21/180, Žilina, Slovensko

▪ Země původu: Čína

Zdroj: Tisková zpráva České obchodní inspekce