Jste zde

Domů

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se dohodli na společném postupu obou rezortů v oblasti dlouhodobé péče, péče o ohrožené děti do tří let a reformy péče o duševní zdraví. Podle vyjádření obou ministrů jsou změny v těchto oblastech nutné pro zajištění kvality poskytovaných služeb i pro odstranění stávajících nedostatků systému.

V oblasti dlouhodobé péče se oba ministři shodli na tom, že současný stav propojení sociální a zdravotní péče v České republice je stále nedostačující a že je nutné dokončit během dvou let návrh změnového zákona, který podpoří větší integraci těchto služeb. Tento zákon bude předložen na jednání vlády do června 2020 a měl by být účinný od ledna 2021. Klíčové v celém procesu bude také zapojení odborné veřejností a pacientských organizací.

Shoda obou ministrů panuje také v tom, že skrze změnový zákon je nutné novelizovat zákon o zdravotních službách, o veřejném zdravotním pojištění, zákon o sociálních službách apod. Změna se bude týkat mimo jiné i oblasti poskytování zdravotní péče v pobytových sociálních službách a jejího proplácení. Konkrétně se jedná o:

▪ nastavení podmínek získání oprávnění k poskytování zdravotních i sociálních služeb,
▪ nastavení standardů v personální a materiálně technické oblasti,
▪ nastavení standardů kvality péče,
▪ nastavení struktury úhrady zdravotní péče z již nevyhovujícího výkonového systému úhrad na úhradu za ošetřovací den.

Tyto změny by měly vést k efektivnějšímu a transparentnějšímu poskytování zdravotně-sociální péče, která by měla být dostupná dle aktuálních potřeb klienta/pacienta, a to již od 1. ledna 2021.

V oblasti reformy péče o duševní zdraví došlo ke shodě obou ministrů, že pro budoucnost je nutné zajistit další pokračování reformy a že je nutné společně zajistit finance tak, aby reforma mohla úspěšně pokračovat i po ukončení financování z fondů EU s cílem zajištění návazných zdravotních, sociálních a dalších služeb. Dostatečné zajištění je ale odvislé od spolupráce obou ministerstev s cílem získání dostatečných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Jenom pro oblast sociální se jedná o výši 2 mld. Kč na dotace pro navazující sociální služby, a to do roku 2023, a dále pro investiční výstavbu nových kapacit bude nutné zajistit 1 mld. Kč, taktéž do roku 2023.

Autor: TZ MPSV

REKLAMA

TVsenior.cz
Zvýhodněné cestování pro seniory starší 55 let