Jste zde

Domů


Ilustrační foto: flickr.com

Počty předváděcích akcí mají klesající tendenci. Šmejdi opouštějí klasické předváděčky, více se zaměřují na internet a nabídku zboží po telefonu. Tento trend potvrzuje rostoucí počet podání právě na internet a telefonické nabídky. Ve 3. čtvrtletí tohoto roku uskutečnila Česká obchodní inspekce (ČOI) 16 kontrol předváděcích akcí a porušení zákonů shledala jen u 2 z nich, což je historicky nejméně. V minulém roce ve stejném období provedla 46 kontrol prodejců a zjistila porušení zákonů u 30 z nich. Ve sledovaném 3. čtvrtletí 2017 právní moci nabylo 12 pokut v hodnotě téměř 4 miliony korun.

Česká obchodní inspekce provedla v období od 1. 7. do 30. 9. 2017 celkem 16 kontrol, při kterých kontrolovala podmínky nabídky a prodeje výrobků a služeb v rámci předváděcích prodejních akcí. Vedle odhalování používání nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresívních, byla věnována zvýšená pozornost plnění oznamovací povinnosti, kterou prodejcům od ledna 2014 ukládá novela zákona o ochraně spotřebitele. Z celkového počtu 16 provedených kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů při 2 kontrolách ( 12,5%).

Z podání spotřebitelů vyplývá, že šmejdi se přesouvají na internet. Rovněž dochází k nárůstu podání stížností na nabídku zboží po telefonu.

Zjištěné nedostatky

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • ve 2 případech se jednalo o porušení oznamovacích povinností souvisejících s pořádáním organizovaných akcí (§ 20 odst. 1)
  • v 1 případě bylo zjištěno, že kupní smlouva uzavřená na předváděcí prodejní akci neobsahovala informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (§ 14 odst. 1)
  • v 1 případě bylo zjištěno, že prodávající přijal finanční částku za zboží přímo na organizované akci, tj. před plynutím lhůty 7 dní (§ 20b)

Uložené sankce
Za předváděcí akce nabylo v období od 1. 7. do 30. 9. 2017 právní moci celkem 12 pokut ve výši celkem 3 925 000 Kč. Nejvyšší souhrnná pokuta 1 650 000 byla uložena společnosti BNM-MEDICAL CZECH SE. Druhá nejvyšší pokuta ve výši 750 000 Kč společnosti ARROCHAR s.r.o., třetí souhrnná pokuta ve výši 600 000 Kč společnosti TRI SOLAR s.r.o. Nejčastěji tyto firmy porušily povinnost oznámit konání akce a zákaz přijetí finanční částky za zboží před uplynutím 7 dnů od uzavření smlouvy. V těchto případech došlo k převzetí finanční částky za výrobek přímo na předváděcí akci, a to zákon zakazuje.

Autor: Jiří Fröhlich - ČOI a redakce

REKLAMA

TVsenior.cz
Zvýhodněné cestování pro seniory starší 55 let
Pomozte obnovit Letenský kolotoč